Danh sách

Ginbemex Tab. 40mg

0
Ginbemex Tab. 40mg - SĐK VN-10861-10 - Thuốc khác. Ginbemex Tab. 40mg Viên nén bao phim - Ginkgo biloba

Carolbic soft capsule

0
Carolbic soft capsule - SĐK VN-14076-11 - Thuốc khác. Carolbic soft capsule Viên nang mềm - Nhũ dịch beta carotene 30%; tocopherol acetate, ascorbic acid, bot selenium, ubidecarenon, oxit kem

Carolbic soft capsule

0
Carolbic soft capsule - SĐK VN-14076-11 - Thuốc khác. Carolbic soft capsule Viên nang mềm - Nhũ dịch beta carotene 30%; tocopherol acetate, ascorbic acid, bot selenium, ubidecarenon, oxit kem

Cefdifort cap

0
Cefdifort cap - SĐK VN-9514-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefdifort cap Viên nang - Cefradine

Cititops Inj

0
Cititops Inj - SĐK VN-12269-11 - Thuốc hướng tâm thần. Cititops Inj Dung dịch tiêm - Citicoline