Danh sách

Diaglu

0
Diaglu - SĐK VN-6531-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diaglu Viên nén bao phim - Gliclazide

Eko

0
Eko - SĐK VN-6166-02 - Thuốc khác. Eko Viên nén - Diphexamide Methiodid, Chlorcinnazin, Phenylpropanolamine

Toperis

0
Toperis - SĐK VN-6163-02 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Toperis Viên nén bao đường - Tolperisone
Thuốc Myomethol - SĐK VN-5411-08

Myomethol

0
Myomethol - SĐK VN-6164-02 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myomethol Viên nén - Methocarbamol

Didhanamax

0
Didhanamax - SĐK VN-0266-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Didhanamax Viên nén bao tan trong ruột - Pancreatin, Cao mật bò, Dimethicon, Hemicellulase

Didpancricon

0
Didpancricon - SĐK VN-0267-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Didpancricon Viên nén bao tan trong ruột - Pancreatin, Simethicone

Air-N

0
Air-N - SĐK VN-0850-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Air-N Viên nén-80mg - Simethicone

Air-X Tablet Orange Flavoured

0
Air-X Tablet Orange Flavoured - SĐK VN-1265-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Air-X Tablet Orange Flavoured Viên nén-80mg - Simethicone
Thuốc Air X Drop - SĐK VN-0268-06

Air X Drop

0
Air X Drop - SĐK VN-0268-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Air X Drop Hỗn dịch uống - Simethicone

Losinol

0
Losinol - SĐK VN-6532-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Losinol Kem - Terbinafine