Danh sách

Jamelo

0
Jamelo - SĐK VN-0218-06 - Khoáng chất và Vitamin. Jamelo Viên nang-250mg - Cefaclor

Fonxadin injection 1g

0
Fonxadin injection 1g - SĐK VN-0823-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fonxadin injection 1g Bột pha tiêm-1g Cefotaxime - Cefotaxime sodium

Zerorim

0
Zerorim - SĐK VN-13574-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Zerorim Viên nang - Orlistat

Hodalin

0
Hodalin - SĐK VN-9574-10 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Hodalin Viên nang cứng - Thymomodulin

Sorotxil capsules 500mg

0
Sorotxil capsules 500mg - SĐK VN-1228-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sorotxil capsules 500mg Viên nang-500mg - Cefadroxil

Jamelo

0
Jamelo - SĐK VN-0218-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Jamelo Viên nang-250mg - Cefaclor

Fonxadin injection 1g

0
Fonxadin injection 1g - SĐK VN-0823-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fonxadin injection 1g Bột pha tiêm-1g Cefotaxime - Cefotaxime sodium

Cefitilan

0
Cefitilan - SĐK VN-0216-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefitilan Viên nang-100mg - Cefixime

Cefitoxim

0
Cefitoxim - SĐK VN-0217-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefitoxim Bột pha tiêm-750mg - Cefuroxime

Aximaron

0
Aximaron - SĐK VN-0214-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aximaron Bột pha tiêm-1g - Ceftriaxone