Danh sách

Duroxiva

0
Duroxiva - SĐK VN-9991-05 - Khoáng chất và Vitamin. Duroxiva Viên nén - Acyclovir

Danzolac

0
Danzolac - SĐK VN-0184-06 - Khoáng chất và Vitamin. Danzolac Viên nén-400mg - Albendazole

Cefixime 100

0
Cefixime 100 - SĐK VN-0175-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefixime 100 Viên bao phim-100mg - Cefixime

Cefixime 200

0
Cefixime 200 - SĐK VN-0791-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefixime 200 Viên bao phim-200mg - Cefixime

Amiclor

0
Amiclor - SĐK VN-5122-10 - Thuốc khác. Amiclor Bột pha hỗn dịch uống - Cefaclor monohydrate

Tretinex Cream

0
Tretinex Cream - SĐK VN-9061-09 - Thuốc khác. Tretinex Cream Kem -

Ribazid 600

0
Ribazid 600 - SĐK VN-9060-09 - Thuốc khác. Ribazid 600 Viên nén bao phim -

Sulfedrin

0
Sulfedrin - SĐK VNA-3198-00 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sulfedrin Thuốc nhỏ mũi - Ephedrine hydrochloride, sodium sulfacetamide

Coughtex

0
Coughtex - SĐK VN-5332-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Coughtex Siro - Triprolidine Hydrochloride, Pseudoephedrine Hydrochloride, Guaiphenesin

Saftiscomine

0
Saftiscomine - SĐK VN-0182-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Saftiscomine Thuốc tiêm-20mg/ml - Hyoscine butylbromide