Danh sách

Thuốc Thuốc ho bổ phế - SĐK VD-23290-15

Thuốc ho bổ phế

0
Thuốc ho bổ phế - SĐK VD-23290-15 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Thuốc ho bổ phế Cao lỏng - Mỗi 80ml chứa Trần bì 20g; Cát cánh 10g; Tiền hồ 10g; Tô diệp 10g; Tử uyển 10g; Tang bạch bì 4g; Tang diệp 4g; Thiên môn 4g; Cam thảo 3g; Ô mai 3g; Khương hoàng 2g; Menthol 0,044g
Thuốc Fitôcoron-F - SĐK VD-24524-16

Fitôcoron-F

0
Fitôcoron-F - SĐK VD-24524-16 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Fitôcoron-F Viên nang cứng - Mỗi viên chứa Cao khô dược liệu 153,3mg (tương đương Đan sâm 611mg; Tam thất 70mg); Bột mịn dược liệu gồm Tam thất 140mg; Đan sâm 64mg
Thuốc Xuyên tâm liên - SĐK VD-24528-16

Xuyên tâm liên

0
Xuyên tâm liên - SĐK VD-24528-16 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Xuyên tâm liên Viên nang cứng - Mỗi viên chứa Cao khô dược liệu 122mg tương đương Xuyên tâm liên 1218mg; Bột mịn dược liệu xuyên tâm liên 282mg
Thuốc Dạ dày tá tràng-f - SĐK VD-25009-16

Dạ dày tá tràng-f

0
Dạ dày tá tràng-f - SĐK VD-25009-16 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Dạ dày tá tràng-f Viên nang cứng - Phèn chua 500 mg; Mai mực 274 mg; Cao khô Huyền hồ sách (tương đương Huyền hồ sách 126 mg) 40 mg
Thuốc Fitôbetin-f - SĐK VD-25456-16

Fitôbetin-f

0
Fitôbetin-f - SĐK VD-25456-16 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Fitôbetin-f Viên nang cứng - 290 mg cao khô dược liệu (tương đương Thục địa 700 mg; Phục linh 530 mg; Hoài sơn 350 mg; Sơn thù 350 mg; Trạch tả 265 mg; Xa tiền tử 180 mg; Ngưu tất 130 mg; Mẫu đơn bì 115 mg; Nhục quế 90 mg; Phụ tử chế 90 mg); Bột mịn dược liệu bao gồm Mẫu đơn bì 150

Cao lạc tiên

0
Cao lạc tiên - SĐK VD-21758-14 - Thuốc khác. Cao lạc tiên Cao lỏng - Mỗi 80ml chứa Lạc tiên 40g; Vông nem 24g; Lá dâu 82

Hoạt huyết bổ trí não- F

0
Hoạt huyết bổ trí não- F - SĐK VD-22329-15 - Thuốc khác. Hoạt huyết bổ trí não- F Viên nang cứng - Cao lá bạch quả 40mg

Cao phong thấp

0
Cao phong thấp - SĐK VD-22327-15 - Thuốc khác. Cao phong thấp Cao lỏng - Mỗi 80ml chứa Hy thiêm 80g; Thiên niên kiện 4g

Chè dây

0
Chè dây - SĐK VD-23925-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Chè dây Viên nang cứng - Mỗi viên chứa Cao khô chè dây 135mg tương đương Chè dây 1200mg; Bột mịn chè dây 300mg