Danh sách

Sisrofen Tablet

0
Sisrofen Tablet - SĐK VN-18851-15 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Sisrofen Tablet Viên nén - Fiunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Sis-bone Film-Coated Tablet

0
Sis-bone Film-Coated Tablet - SĐK VN-6009-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sis-bone Film-Coated Tablet Viên bao phim - Calcium Lactat, Calcium gluconat, Calcium Carbonat, Ergocalciferol

Tomydex Film Coated Tablet

0
Tomydex Film Coated Tablet - SĐK VN-19074-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tomydex Film Coated Tablet Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg