Danh sách

Thuốc Thalidomid - SĐK QLĐB-386-13

Thalidomid

0
Thalidomid - SĐK QLĐB-386-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thalidomid Viên nang cứng - Thalidomid

Thalidomid

0
Thalidomid - SĐK VD-23930-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thalidomid Viên nang cứng - Thalidomid 50mg

Thalidomid

0
Thalidomid - SĐK VD-27476-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thalidomid Viên nang cứng - Thalidomid 100mg

Withus Clindamycin Capsule 300mg

0
Withus Clindamycin Capsule 300mg - SĐK VN-19860-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Withus Clindamycin Capsule 300mg Viên nang cứng - Clindamycin (dưới dạng clindamycin HCl) 300mg

Withus Clindamycin Capsules 150mg

0
Withus Clindamycin Capsules 150mg - SĐK VN-19861-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Withus Clindamycin Capsules 150mg Viên nang cứng - Clindamycin (dưới dạng clindamycin HCl) 150mg

Tolsus

0
Tolsus - SĐK VN-22089-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tolsus Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml chứa Sulfamethoxazol 200mg; Trimethoprim 40mg

Nimoren

0
Nimoren - SĐK VN-22251-19 - Thuốc hướng tâm thần. Nimoren Bột đông khô pha tiêm truyền - Nimodipin 2mg

Nimoren

0
Nimoren - SĐK VN-22252-19 - Thuốc hướng tâm thần. Nimoren Bột đông khô pha tiêm truyền - Nimodipin 4mg