Danh sách

Insulidd 30:70

0
Insulidd 30:70 - SĐK VN-11773-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Insulidd 30:70 Hỗn dịch tiêm - Insulin human

Insulidd N

0
Insulidd N - SĐK VN-12286-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Insulidd N Hỗn dịch tiêm - Insulin human

Valgimed-100 tablet

0
Valgimed-100 tablet - SĐK VN-2818-07 - Thuốc phụ khoa. Valgimed-100 tablet Viên đặt âm đạo-100mg - Clotrimazole

Clindamed

0
Clindamed - SĐK VN-4307-07 - Thuốc phụ khoa. Clindamed Viên nén đặt âm đạo-100mg/100mg - Clindamycin phosphate, Miconazole nitrate

Lifeplex

0
Lifeplex - SĐK VN-9538-10 - Thuốc khác. Lifeplex Siro - Lysine hydrochloride, thiamine hydrochloride, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin, Niacinamide, D-Panthenol

Dotaxel 20mg/0.5ml

0
Dotaxel 20mg/0.5ml - SĐK VN1-602-12 - Thuốc khác. Dotaxel 20mg/0.5ml Dung dịch truyền tĩnh mạch sau khi pha loãng - Docetaxel Trihydrate

Dotaxel 80mg/2ml

0
Dotaxel 80mg/2ml - SĐK VN1-603-12 - Thuốc khác. Dotaxel 80mg/2ml Dung dịch truyền tĩnh mạch sau khi pha loãng - Docetaxel Trihydrate

Squazine 20

0
Squazine 20 - SĐK VN-7029-08 - Thuốc khác. Squazine 20 Viên nén phân tán - Kẽm sulfat monohydrate

Colchifar

0
Colchifar - SĐK VN-7027-08 - Thuốc khác. Colchifar Viên nén không bao - Colchicin

Squalid Dry Syrup

0
Squalid Dry Syrup - SĐK VN-8530-09 - Thuốc khác. Squalid Dry Syrup Bột pha hỗn dịch uống -