Danh sách

Salonpas Liniment

0
Salonpas Liniment - SĐK VD-28644-17 - Dầu xoa - Cao xoa. Salonpas Liniment Dầu bôi da - Mỗi 50 ml chứa Methyl salicylat 2640mg; L-Menthol 2700mg; dl-Camphor 1500mg; Thymol 250mg; Tocopherol acetat 50mg; Tinh dầu bạc hà 50mg; Nonoyl vanillylamid 6mg
Thuốc Salonsip gel-patch - SĐK VD-28645-17

Salonsip gel-patch

0
Salonsip gel-patch - SĐK VD-28645-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Salonsip gel-patch Cao dán - Mỗi 100 g cao thuốc chứa Glycol salisylat 1,25g; L-menthol 1g; dl-Camphor 0,03g; Tocopherol acetat 1g