Danh sách

Noigel suspension 15ml

0
Noigel suspension 15ml - SĐK VN-19088-15 - Thuốc khác. Noigel suspension 15ml Hỗn dịch uống - Magnesi Aluminosilicat 1g

Uniflox

0
Uniflox - SĐK VN-7628-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Uniflox Dung dịch nhỏ mắt nhỏ tai - Ofloxacin

Azidex

0
Azidex - SĐK VN-7627-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Azidex Dung dịch nhỏ mắt - Azidamphenicol, Dexamethasone