Danh sách

Hepa Merz Chewing Tablet

0
Hepa Merz Chewing Tablet - SĐK VN-9289-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Hepa Merz Chewing Tablet Viên nhai - L-ornithine L-aspartate

Hepa-Merz

0
Hepa-Merz - SĐK VN-4818-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Hepa-Merz Thuốc tiêm - L-ornithine L-aspartate

Hepa-Merz

0
Hepa-Merz - SĐK VN-4819-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Hepa-Merz Cốm - L-ornithine L-aspartate

Hepa-Merz

0
Hepa-Merz - SĐK VN-17364-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Hepa-Merz Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền - L-Ornithin L-aspartat 5g/10ml
Thuốc Contractubex - SĐK VN-6508-02

Contractubex

0
Contractubex - SĐK VN-6508-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Contractubex Gel - Cao Cepae fluid, Heparin, Allantoin

Felxicam

0
Felxicam - SĐK VN-6507-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Felxicam Viên nang - Piroxicam