Danh sách

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

0
Human Albumin 5% Biotest Isotonic - SĐK VN-6804-02 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 5% Biotest Isotonic Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Human albumin

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

0
Human Albumin 5% Biotest Isotonic - SĐK VN-6804-02 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 5% Biotest Isotonic Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Human albumin

Human Albumin 20 % Biotest low salt content

0
Human Albumin 20 % Biotest low salt content - SĐK VN-6803-02 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 20 % Biotest low salt content Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Human albumin

Biseko

0
Biseko - SĐK VN-0802-06 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Biseko Dung dịch tiêm truyền-50g/l - Protein huyết tương người, Albumin, Các Immunoglobulin G.A.M

Conpac Injection 2500IU/ml

0
Conpac Injection 2500IU/ml - SĐK VN-10036-10 - Thuốc khác. Conpac Injection 2500IU/ml Dung dịch tiêm - Dalteparin Natri