Danh sách

Fiborize

0
Fiborize - SĐK VD-28722-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Fiborize Viên nén bao phim - Acid tranexamic 650 mg

Synapain 50

0
Synapain 50 - SĐK VD-23931-15 - Thuốc hướng tâm thần. Synapain 50 Viên nén bao phim - Pregabalin 50mg

Fenidofex 30mg

0
Fenidofex 30mg - SĐK VD-0650-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fenidofex 30mg Viên bao phim - Fexofenadine hydrochloride

Allorin 300

0
Allorin 300 - SĐK VD-4695-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Allorin 300 Viên nén - Allopurinol