Danh sách

Intriax 1gm

0
Intriax 1gm - SĐK VN-1204-06 - Khoáng chất và Vitamin. Intriax 1gm Bột pha tiêm-1g - Ceftriaxone sodium

Intil-250

0
Intil-250 - SĐK VN-2185-06 - Khoáng chất và Vitamin. Intil-250 Viên nén bao phim-250mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Intil-500

0
Intil-500 - SĐK VN-2186-06 - Khoáng chất và Vitamin. Intil-500 Viên nén bao phim-500mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Infix 100

0
Infix 100 - SĐK VN-1201-06 - Khoáng chất và Vitamin. Infix 100 Viên nén bao phim-100mg - Cefixime

Infix 200

0
Infix 200 - SĐK VN-1200-06 - Khoáng chất và Vitamin. Infix 200 Viên nén bao phim-200mg - Cefixime

Indof-200

0
Indof-200 - SĐK VN-1199-06 - Khoáng chất và Vitamin. Indof-200 Viên nén bao phim-200mg - Ofloxacin

Stacort

0
Stacort - SĐK VN-4265-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Stacort Hỗn dịch tiêm 125mg/5ml - Hydrocortisone acetate

Prednisolone tablets BP 5mg

0
Prednisolone tablets BP 5mg - SĐK VN-2763-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednisolone tablets BP 5mg Viên nén không bao-5mg - Prednisolone

Fortancefe

0
Fortancefe - SĐK VN-4263-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fortancefe Hỗn dịch tiêm-40mg/ml - Triamcinolone acetonide

Income-20

0
Income-20 - SĐK VN-1203-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Income-20 Viên nang-20mg - Omeprazole