Danh sách

Loracef 250

0
Loracef 250 - SĐK VN-7818-03 - Khoáng chất và Vitamin. Loracef 250 Viên nang - Cefaclor

Lebac 250

0
Lebac 250 - SĐK VN-7318-03 - Khoáng chất và Vitamin. Lebac 250 Viên nang - Cephradine

Lebac 500

0
Lebac 500 - SĐK VN-7319-03 - Khoáng chất và Vitamin. Lebac 500 Viên nang - Cephradine

Entacyd plus

0
Entacyd plus - SĐK VN-7626-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Entacyd plus Viên nén nhai - magnesium hydroxide, Aluminum hydroxide gel, Simethicone

Zithronam

0
Zithronam - SĐK VN-7320-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zithronam Bột pha hỗn dịch uống - Azithromycin

Zithronam 250

0
Zithronam 250 - SĐK VN-7321-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zithronam 250 Viên nang - Azithromycin

Zithronam 500

0
Zithronam 500 - SĐK VN-7322-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zithronam 500 Viên nén - Azithromycin

Loracef 250

0
Loracef 250 - SĐK VN-7818-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Loracef 250 Viên nang - Cefaclor

Lebac 250

0
Lebac 250 - SĐK VN-7318-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lebac 250 Viên nang - Cephradine

Lebac 500

0
Lebac 500 - SĐK VN-7319-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lebac 500 Viên nang - Cephradine