Danh sách

Loravax

0
Loravax - SĐK VN-2196-06 - Khoáng chất và Vitamin. Loravax Viên nén bao phim-400mg - Norfloxacin

Digoxim-100

0
Digoxim-100 - SĐK VN-2189-06 - Khoáng chất và Vitamin. Digoxim-100 Viên nén bao phim-100mg - Cefixime

Digoxim-200

0
Digoxim-200 - SĐK VN-2190-06 - Khoáng chất và Vitamin. Digoxim-200 Viên nén bao phim-200mg - Cefixime

Cheepoxa

0
Cheepoxa - SĐK VN-2188-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cheepoxa Viên nén bao phim-500mg Ciprofloxacin - Ciprofloxacin hydrochloride

Roglita

0
Roglita - SĐK VN-5985-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Roglita Viên nén bao phim Rosiglitazon 4mg/viên - Rosiglitazone maleate

Loguar

0
Loguar - SĐK VN-5984-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Loguar Viên nén - Glimepiride

Glostazon

0
Glostazon - SĐK VN-7030-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glostazon Viên nén bao phim - Glimepirid

Flunarizine Capsules 10mg

0
Flunarizine Capsules 10mg - SĐK VN-5147-10 - Thuốc khác. Flunarizine Capsules 10mg Viên nang cứng - Flunarizine Hydrochloride

Flunarizine Capsules 5mg

0
Flunarizine Capsules 5mg - SĐK VN-5148-10 - Thuốc khác. Flunarizine Capsules 5mg Viên nang cứng - Flunarizine Hydrochloride

Euronoxid

0
Euronoxid - SĐK VN-7031-08 - Thuốc khác. Euronoxid Viên nén bao phim - Vitamin A; Vitamin C, Vitamin E