Danh sách

Coreprazole

0
Coreprazole - SĐK VN-18864-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Coreprazole Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri 20mg

Fogum

0
Fogum - SĐK VN-16698-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fogum Viên nén bao phim - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg

Yasdinir

0
Yasdinir - SĐK VN-18247-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Yasdinir Bột pha tiêm tĩnh mạch - Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrat) 1g

Hok

0
Hok - SĐK VN-18246-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hok Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Cefepim (dưới dạng Cefepim HCl) 1g