Danh sách

Lincomycin injection

0
Lincomycin injection - SĐK VN-0803-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin injection Dung dịch tiêm-600mg/2ml Lincomycin - Lincomycin hydrochloride

Hanpezon Inj.

0
Hanpezon Inj. - SĐK VN-9542-10 - Khoáng chất và Vitamin. Hanpezon Inj. Bột pha tiêm - Cefoperazon Natri

Hanpezon

0
Hanpezon - SĐK VN-8075-04 - Khoáng chất và Vitamin. Hanpezon Thuốc bột pha tiêm - Cefoperazone

Hanmifontazone Inj

0
Hanmifontazone Inj - SĐK VN-8377-04 - Khoáng chất và Vitamin. Hanmifontazone Inj Thuốc bột pha tiêm - Cefoperazone

Hanmitazidime Inj 1g

0
Hanmitazidime Inj 1g - SĐK VN-8715-04 - Khoáng chất và Vitamin. Hanmitazidime Inj 1g Thuốc bột pha tiêm - Ceftazidime

Hanmicefobactam

0
Hanmicefobactam - SĐK VN-10014-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hanmicefobactam Bột pha dung dịch tiêm - Cefoperazone

Frazine Inj

0
Frazine Inj - SĐK VN-8379-04 - Khoáng chất và Vitamin. Frazine Inj Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Fotazim Inj

0
Fotazim Inj - SĐK VN-8967-04 - Khoáng chất và Vitamin. Fotazim Inj Thuốc bột pha tiêm - Ceftazidime

Etexcefdoral Caps

0
Etexcefdoral Caps - SĐK VN-8378-04 - Khoáng chất và Vitamin. Etexcefdoral Caps Viên nang - Cephradine

Etexforazone Inj.

0
Etexforazone Inj. - SĐK VN-9541-10 - Khoáng chất và Vitamin. Etexforazone Inj. Bột pha tiêm - Cefoperazon Natri