Danh sách

Nicobrand

0
Nicobrand - SĐK VN-10894-10 - Thuốc khác. Nicobrand Viên nhai - Nicotine Polacrilex

Temprosone Cream

0
Temprosone Cream - SĐK VN-17907-14 - Thuốc khác. Temprosone Cream Kem - Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat 6,4mg) 5mg/10g

Eye Glo Relief Eye Drops

0
Eye Glo Relief Eye Drops - SĐK VN-2778-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eye Glo Relief Eye Drops Dung dịch nhỏ mắt-0,25% - Zinc sulfate

Eye Glo Moist Eye Drops

0
Eye Glo Moist Eye Drops - SĐK VN-2775-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eye Glo Moist Eye Drops Dung dịch nhỏ mắt-0,3% - Hydroxypropyl methylcellulose

Eye Glo Plus Eye Drops

0
Eye Glo Plus Eye Drops - SĐK VN-2776-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eye Glo Plus Eye Drops Dung dịch nhỏ mắt-1,3% - Acid Boric

Eye Glo Regular Eye Drops

0
Eye Glo Regular Eye Drops - SĐK VN-2777-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eye Glo Regular Eye Drops Dung dịch nhỏ mắt-1% - Acid Boric

Tempovate Cream

0
Tempovate Cream - SĐK VN-5347-08 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Tempovate Cream Thuốc dùng ngoài 0,05% - Clobetasol Propionate

Temprosone

0
Temprosone - SĐK VN-5348-08 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Temprosone Thuốc bôi ngoài 0,05% - Bethamethasone
Thuốc Tempovate Cream - SĐK VN-17371-13

Tempovate Cream

0
Tempovate Cream - SĐK VN-17371-13 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Tempovate Cream Kem - Clobetasol propionate 5mg/10g

Nicobrand Cinnamon 2mg coated gum

0
Nicobrand Cinnamon 2mg coated gum - SĐK VN-16215-13 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Nicobrand Cinnamon 2mg coated gum Viên nhai - Nicotine (dưới dạng Nicotine Polacrilex) 2mg