Danh sách

Tolson

0
Tolson - SĐK VN-17372-13 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tolson Viên nén bao phim - Tolperisone hydrochloride 50mg

Lucip

0
Lucip - SĐK VN-1694-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Lucip Viên nang-30mg - Lansoprazole

Oxfla

0
Oxfla - SĐK VN-10015-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Oxfla Viên nén bao phim - Ofloxacin

Canoxime 100

0
Canoxime 100 - SĐK VN-0195-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Canoxime 100 Viên nén bao phim-100mg - Cefixime

Canoxime 200

0
Canoxime 200 - SĐK VN-0196-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Canoxime 200 Viên nén bao phim-200mg - Cefixime

Diclofenac Sodium

0
Diclofenac Sodium - SĐK VN-6509-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac Sodium Dung dịch tiêm - Diclofenac