Danh sách

Glyper 2mg

0
Glyper 2mg - SĐK VN-10896-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glyper 2mg Viên nén - Glimepiride

Inimur

0
Inimur - SĐK VN-14087-11 - Thuốc phụ khoa. Inimur Viên nén đặt âm đạo - Nifuratel

Inimur

0
Inimur - SĐK VN-14087-11 - Thuốc phụ khoa. Inimur Viên nén đặt âm đạo - Nifuratel

Inimur Complex

0
Inimur Complex - SĐK VN-10074-10 - Thuốc phụ khoa. Inimur Complex Viên nang mềm đặt âm đạo - Nystatin, Nifuratel

Axil

0
Axil - SĐK VN-6538-08 - Thuốc khác. Axil Dung dịch uống - Pidotimod

Sevoflurane

0
Sevoflurane - SĐK VN-12291-11 - Thuốc khác. Sevoflurane chất lỏng gây mê dùng qua đường hô hấp - Sevoflurane

DBL Rocuronium Bromide Injection

0
DBL Rocuronium Bromide Injection - SĐK VN-16699-13 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. DBL Rocuronium Bromide Injection Dung dịch tiêm - Rocuronium bromide 50mg/5ml

Ursilon

0
Ursilon - SĐK VN-5349-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursilon Viên nang tác dụng chậm - Acid Ursodesoxycholic

Lipotrim 10mg

0
Lipotrim 10mg - SĐK VN-9545-10 - Thuốc tim mạch. Lipotrim 10mg Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Lipotrim 20mg

0
Lipotrim 20mg - SĐK VN-9546-10 - Thuốc tim mạch. Lipotrim 20mg Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium