Danh sách

Gliclazide 60mg MR Valpharma

0
Gliclazide 60mg MR Valpharma - SĐK VN-21531-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazide 60mg MR Valpharma Viên nén giải phóng có kiểm soát - Gliclazid 60mg

Acarbose Friulchem

0
Acarbose Friulchem - SĐK VN-21983-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Acarbose Friulchem Viên nén - Acarbose 50mg;

Acarbose Friulchem

0
Acarbose Friulchem - SĐK VN-22091-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Acarbose Friulchem Viên nén - Acarbose 100mg

Amotrokas 1g

0
Amotrokas 1g - SĐK VN-21770-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amotrokas 1g Viên nén bao phim - Amoxicilin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 825mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 125mg

Amotrokas 250ng/62.5mg

0
Amotrokas 250ng/62.5mg - SĐK VN-21769-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amotrokas 250ng/62.5mg Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Amoxicilin (dưới dạng Amoxcilin trihydrat) 250mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 62,5mg

Mycazole

0
Mycazole - SĐK VN-22092-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mycazole Viên nang cứng - Fluconazol 200mg

Doxycyclin 100 mg capsules

0
Doxycyclin 100 mg capsules - SĐK VN-22090-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Doxycyclin 100 mg capsules Viên nang cứng - Doxycyclin (dưới dạng Doxycyclin hyclat) 100mg

Hania

0
Hania - SĐK VN-21771-19 - Thuốc hướng tâm thần. Hania Viên nén bao phim - Donepezil hydrochlorid 10mg

Melocox

0
Melocox - SĐK VN-21772-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Melocox Viên nén - Meloxicam 15mg