Danh sách

Clicin capsules 150mg ‘Kojar’

0
Clicin capsules 150mg 'Kojar' - SĐK VN-8971-04 - Khoáng chất và Vitamin. Clicin capsules 150mg 'Kojar' Viên nang - Clindamycin

Clicin capsules 300mg ‘Kojar’

0
Clicin capsules 300mg 'Kojar' - SĐK VN-8972-04 - Khoáng chất và Vitamin. Clicin capsules 300mg 'Kojar' Viên nang - Clindamycin

Cephradine capsules 500mg ‘Kojar’

0
Cephradine capsules 500mg 'Kojar' - SĐK VN-8721-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cephradine capsules 500mg 'Kojar' Viên nang - Cephradine

Clicin capsules 150mg ‘Kojar’

0
Clicin capsules 150mg 'Kojar' - SĐK VN-8971-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Clicin capsules 150mg 'Kojar' Viên nang - Clindamycin

Clicin capsules 300mg ‘Kojar’

0
Clicin capsules 300mg 'Kojar' - SĐK VN-8972-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Clicin capsules 300mg 'Kojar' Viên nang - Clindamycin

Cephradine capsules 500mg ‘Kojar’

0
Cephradine capsules 500mg 'Kojar' - SĐK VN-8721-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cephradine capsules 500mg 'Kojar' Viên nang - Cephradine

Kanpo capsules 50mg kojar

0
Kanpo capsules 50mg kojar - SĐK VN-0804-06 - Thuốc hướng tâm thần. Kanpo capsules 50mg kojar Viên nang-50mg - Sulpiride

Serralo E.F.C. Tablets 10mg Kojar

0
Serralo E.F.C. Tablets 10mg Kojar - SĐK VN-0805-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Serralo E.F.C. Tablets 10mg Kojar Viên nén bao tan trong ruột-10mg - Serratiopeptidase

Preconin Tablets 5mg ‘Kojar’

0
Preconin Tablets 5mg 'Kojar' - SĐK VN-8722-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Preconin Tablets 5mg 'Kojar' Viên nén - Prednisolone

Paracetamol 500mg

0
Paracetamol 500mg - SĐK VNB-3296-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol 500mg Viên nén bao phim - Acetaminophen