Danh sách

Dexamine

0
Dexamine - SĐK VN-9290-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamine Viên nén - Dexamethasone

Omemax 20

0
Omemax 20 - SĐK VN-9291-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Omemax 20 Viên nang - Omeprazole

Axon-O

0
Axon-O - SĐK VN-0201-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Axon-O Viên nén bao phim-200mg - Ofloxacin

Axodic-500

0
Axodic-500 - SĐK VN-0198-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Axodic-500 Viên nén bao phim-500mg - Acid Nalidixic

Axodox

0
Axodox - SĐK VN-0199-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Axodox Viên nang-100mg - Doxycycline

Axolev

0
Axolev - SĐK VN-0200-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Axolev Viên nén bao phim-500mg - Levofloxacine

Strychnin sunfat 1mg/ml

0
Strychnin sunfat 1mg/ml - SĐK VNB-3277-05 - Thuốc hướng tâm thần. Strychnin sunfat 1mg/ml Dung dịch tiêm - Strychnine sulfate

Axocam 7,5

0
Axocam 7,5 - SĐK VN-0197-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Axocam 7,5 Viên nén-7,5mg - Meloxicam

Ginful

0
Ginful - SĐK VN-17685-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ginful Viên nén bao phim - Glucosamin Sulfate (dưới dạng glucosamin sulfate kali chloride) 750mg; Chondroitin sulfate (dưới dạng natri chondroitin sulfate) 400mg