Danh sách

Thuốc Axe Brand Inhaler - SĐK VD-21034-14

Axe Brand Inhaler

0
Axe Brand Inhaler - SĐK VD-21034-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Axe Brand Inhaler Ống hít - Menthol 850mg; Camphor 102mg; Tinh dầu khuynh diệp 85mg trong mỗi ống 1,7g