Danh sách

Metformin Tablets BP 500mg

0
Metformin Tablets BP 500mg - SĐK VN-11778-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Tablets BP 500mg Viên nén tròn bao phim - Metformin Hydrochloride

Glibenclamide tablets BP 5mg

0
Glibenclamide tablets BP 5mg - SĐK VN-11777-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glibenclamide tablets BP 5mg Viên nén - Glibenclamide