Danh sách

Superadol Extra

0
Superadol Extra - SĐK VD-27479-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Superadol Extra Viên nén - Paracetamol 500 mg; Caffein 65 mg

Mebiace

0
Mebiace - SĐK VD-27478-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mebiace Cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150 mg; Clorpheniramin maleat 1 mg