Danh sách

Thuốc Bổ thận dương nhất nhất - SĐK VD-24530-16

Bổ thận dương nhất nhất

0
Bổ thận dương nhất nhất - SĐK VD-24530-16 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bổ thận dương nhất nhất Viên nén bao phim - Cao khô dược liệu (tương đương với Thục địa 1050mg; Đương quy 630mg; Đỗ trọng 630mg; Cam thảo 315mg; Nhân sâm 840mg; Hoài sơn 630mg; Câu kỷ tử 630mg; Sơn thù 315mg) 504mg
Thuốc Meken - SĐK VD-26513-17

Meken

0
Meken - SĐK VD-26513-17 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Meken Viên nén bao phim - Cao khô dược liệu (tương đương Nhân sâm 800mg; Đương quy 800mg; Tần giao 800mg; Mạch môn 533,3mg; Xuyên khung 800mg; Ngũ vị tử 800mg; Bạch chỉ 800mg; Ngô thù du 533,3mg) 500mg; Băng phiến 26,6mg

Bát vị Nhất nhất

0
Bát vị Nhất nhất - SĐK VD-26512-17 - Thuốc khác. Bát vị Nhất nhất Viên nén bao phim - Cao khô (tương đương với Thục địa 700mg; Sơn thù 350mg; Hoài sơn 350mg; Mẫu đơn bì 260mg; Phục linh 260mg; Trạch tả 260mg; Hắc phụ tử 88mg; Quế chỉ 88mg) 360mg

An thần ngủ ngon tâm tâm

0
An thần ngủ ngon tâm tâm - SĐK VD-33079-19 - Thuốc khác. An thần ngủ ngon tâm tâm Viên nén bao phim - Củ bình vôi 150 mg; Lá sen 180 mg; Lạc tiên 600 mg; Lá vông nem 600 mg; Trinh nữ 638 mg

Bitom

0
Bitom - SĐK VD-33864-19 - Thuốc khác. Bitom Viên nén bao phim - Mã tiền chế 84mg; Đương quy 84mg; Đỗ trọng 84mg; Ngưu tất 72mg; Quế chi 48mg; Thương truật 96mg; Độc hoạt 96mg; Thổ phục linh 120mg

Bedouza 0,05%

0
Bedouza 0,05% - SĐK V1020-H12-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Bedouza 0,05% Thuốc nhỏ mắt - Cyanocobalamin