Danh sách

Thuốc Barudon Susp - SĐK VN-19092-15

Barudon Susp

0
Barudon Susp - SĐK VN-19092-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Barudon Susp Hỗn dịch uống - Oxethazaine 20mg; Aluminum oxide (dưới dạng Dried Aluminum hydroxide gel 582mg) 291mg; Magnesium hydroxide 196mg

Ethambutol HCl 400mg film coated tablets

0
Ethambutol HCl 400mg film coated tablets - SĐK VN-16220-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ethambutol HCl 400mg film coated tablets Viên nén bao phim - Ethambutol hydrochloride 400mg

Cefuroxime-synto 750mg

0
Cefuroxime-synto 750mg - SĐK VN-18253-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefuroxime-synto 750mg Thuốc bột pha tiêm - Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750mg

Amika-synto

0
Amika-synto - SĐK VN-18252-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amika-synto Dung dịch tiêm - amikacin 500mg/2ml

Medphatobra 80

0
Medphatobra 80 - SĐK VN-19091-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medphatobra 80 Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 40mg/ml

Medphatobra 40

0
Medphatobra 40 - SĐK VN-19866-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medphatobra 40 Dung dịch tiêm - Tobramycin (dưới dạng tobramycin sulfat) 40mg/ml

Medphatobra 40

0
Medphatobra 40 - SĐK VN-22357-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medphatobra 40 Dung dịch tiêm - Tobramycin (dưới dạng tobramycin sulfat) 40mg/ml;