Danh sách

Omeprazole

0
Omeprazole - SĐK VN-15363-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Omeprazole Viên nang cứng - Omeprazole (dạng hạt cốm bao tan trong ruột 7,5%)

Atodet-10

0
Atodet-10 - SĐK VN-14096-11 - Thuốc tim mạch. Atodet-10 Kit điều trị gồm viên nang và viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Atodet-10

0
Atodet-10 - SĐK VN-14096-11 - Thuốc tim mạch. Atodet-10 Kit điều trị gồm viên nang và viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Atodet-20

0
Atodet-20 - SĐK VN-14097-11 - Thuốc tim mạch. Atodet-20 Kit điều trị gồm viên nang và viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Atodet-20

0
Atodet-20 - SĐK VN-14097-11 - Thuốc tim mạch. Atodet-20 Kit điều trị gồm viên nang và viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Paradetsu

0
Paradetsu - SĐK VN-5165-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paradetsu Dung dịch tiêm truyền - Paracetamol

Melodet

0
Melodet - SĐK VN-15362-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Melodet dung dịch tiêm - Meloxicam