Danh sách

Ketorac

0
Ketorac - SĐK VN-5167-10 - Thuốc khác. Ketorac Viên nén bao phim - Ketorolac tromethamine

Arcalab

0
Arcalab - SĐK VN-8548-09 - Thuốc khác. Arcalab Viên nén -

Stiprol

0
Stiprol - SĐK VD-21083-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Stiprol Gel thụt trực tràng - Glycerol 2,25g/3g

Pargine

0
Pargine - SĐK VD-21508-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Pargine Dung dịch uống - Arginin HCl 1000mg/10ml

Duvita

0
Duvita - SĐK VD-25960-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Duvita Dung dịch uống - Arginin hydroclorid (L-Arginin hydroclorid) 1000mg trong Mỗi 8ml

Praril

0
Praril - SĐK VN-5168-10 - Thuốc tim mạch. Praril Viên nén - Ramipril

Nupigin

0
Nupigin - SĐK VD-25961-16 - Thuốc hướng tâm thần. Nupigin Dung dịch uống - Mỗi ống 10ml chứa Piracetam 1200mg

Phenhalal

0
Phenhalal - SĐK VD-27484-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Phenhalal Dung dịch uống - Mỗi 10ml chứa Levocetirizin HCl 2,5mg

Freemove

0
Freemove - SĐK VN-7615-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Freemove Viên nén - Glucosamine sulphate posstasium chloride; Methyl sulphonyl Methane
Thuốc Falgankid 250 - SĐK VD-21507-14

Falgankid 250

0
Falgankid 250 - SĐK VD-21507-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Falgankid 250 Dung dịch uống - Paracetamol 250mg/10ml