Danh sách

Gynekit

0
Gynekit - SĐK VN-7635-03 - Khoáng chất và Vitamin. Gynekit Viên nén bao+viên nén - Azithromycin, Secnidazole, Fluconazole

Clarex 250

0
Clarex 250 - SĐK VN-7541-03 - Khoáng chất và Vitamin. Clarex 250 Viên nén bao phim - Clarithromycin

Clarex 500

0
Clarex 500 - SĐK VN-7542-03 - Khoáng chất và Vitamin. Clarex 500 Viên nén bao phim - Clarithromycin

Cefrin 200

0
Cefrin 200 - SĐK VN-7540-03 - Khoáng chất và Vitamin. Cefrin 200 Viên nén bao phim - Cefixime

Cefrin 100

0
Cefrin 100 - SĐK VN-7539-03 - Khoáng chất và Vitamin. Cefrin 100 Viên nén bao phim - Cefixime

Hoạt huyết tứ quân

0
Hoạt huyết tứ quân - SĐK V359-H12-10 - Thuốc khác. Hoạt huyết tứ quân Viên bao đường - Nhân sâm, Bạch truật, phục linh, cam thảo

Zikon

0
Zikon - SĐK VN-8080-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zikon Viên nén - Azithromycin

Gynekit

0
Gynekit - SĐK VN-7635-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gynekit Viên nén bao+viên nén - Azithromycin, Secnidazole, Fluconazole

Clarex 250

0
Clarex 250 - SĐK VN-7541-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Clarex 250 Viên nén bao phim - Clarithromycin

Clarex 500

0
Clarex 500 - SĐK VN-7542-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Clarex 500 Viên nén bao phim - Clarithromycin