Danh sách

Farizol 500

0
Farizol 500 - SĐK VN-21397-18 - Khoáng chất và Vitamin. Farizol 500 Viên nén bao phim - Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 500mg

Sopezid 20

0
Sopezid 20 - SĐK VN-21398-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Sopezid 20 Viên nang cứng chứa các vi nang tan trong ruột - Esomeprazol (dạng pellet bao tan trong ruột chứa Esomeprazol magnesium dihydrat) 20mg

Sypom 20

0
Sypom 20 - SĐK VN-18516-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Sypom 20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesi dihydrat) 20mg

Sypom 40

0
Sypom 40 - SĐK VN-18517-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Sypom 40 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesi dihydrate) 40mg

Redz-20

0
Redz-20 - SĐK VN-19098-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Redz-20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesi dihydrat) 20mg

Esofar 40

0
Esofar 40 - SĐK VN-19100-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Esofar 40 Viên nén bao tan ở ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium) 40mg

Esofar 20

0
Esofar 20 - SĐK VN-19099-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Esofar 20 Viên nén bao tan ở ruột - Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesium) 20mg
Thuốc Fareso 40 - SĐK VN-19097-15

Fareso 40

0
Fareso 40 - SĐK VN-19097-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Fareso 40 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrat) 40mg

Rabofar-20

0
Rabofar-20 - SĐK VN-22358-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabofar-20 Viên bao tan ở ruột - Rabeprazol sodium 20mg

Sopezid 40

0
Sopezid 40 - SĐK VN-22359-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Sopezid 40 Viên nang cứng - Esomeprazol (dưới dạng pellet chứa Esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg