Danh sách

Kaadrox

0
Kaadrox - SĐK VN-1724-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kaadrox Viên nang-500mg - Cefadroxil

Fuximcef

0
Fuximcef - SĐK VN-0228-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fuximcef Bột pha hỗn dịch uống-125mg - Cefuroxime

Fixtacef

0
Fixtacef - SĐK VN-0829-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fixtacef Bột pha hỗn dịch uống-100mg - Cefixime

Fixtacef 100

0
Fixtacef 100 - SĐK VN-0830-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fixtacef 100 Viên nang-100mg - Cefixime

Fixtacef 200

0
Fixtacef 200 - SĐK VN-0831-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fixtacef 200 Viên nang-200mg - Cefixime

Fiosaxim

0
Fiosaxim - SĐK VN-10027-05 - Khoáng chất và Vitamin. Fiosaxim Viên nang - Cefixime

Fiosaxim

0
Fiosaxim - SĐK VN-10028-05 - Khoáng chất và Vitamin. Fiosaxim Viên nang - Cefixime

Droxule 500

0
Droxule 500 - SĐK VN-0225-06 - Khoáng chất và Vitamin. Droxule 500 Viên nang-500mg - Cefadroxil

Droxule

0
Droxule - SĐK VN-1723-06 - Khoáng chất và Vitamin. Droxule Viên nang-500mg - Cefadroxil

Cexifu

0
Cexifu - SĐK VN-1245-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cexifu Viên nén dài bao phim-250mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl