Danh sách

Procanin S.C.Tablet N.V

0
Procanin S.C.Tablet N.V - SĐK VN-0205-06 - Thực phẩm chức năng. Procanin S.C.Tablet N.V Viên nén bao đường - Liver hydrolysate, Cystein, Cholin bitartrate, Inositol

Mediclion 250mg

0
Mediclion 250mg - SĐK VNA-3934-01 - Khoáng chất và Vitamin. Mediclion 250mg Viên nén - Metronidazole

Ketozotan

0
Ketozotan - SĐK VN-6817-02 - Khoáng chất và Vitamin. Ketozotan Viên nén - Ketoconazole

Fluzole 150

0
Fluzole 150 - SĐK VN-7544-03 - Khoáng chất và Vitamin. Fluzole 150 Viên nang - Fluconazole

Domycine

0
Domycine - SĐK VN-6523-02 - Khoáng chất và Vitamin. Domycine Viên nang - Doxycycline

Cefuroxim 250mg

0
Cefuroxim 250mg - SĐK VD-2129-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefuroxim 250mg Viên nén bao phim - Cefuroxime

Ceflim 100

0
Ceflim 100 - SĐK VN-7337-03 - Khoáng chất và Vitamin. Ceflim 100 Viên nén - Cefixime

Ceflim 200

0
Ceflim 200 - SĐK VN-7338-03 - Khoáng chất và Vitamin. Ceflim 200 Viên nén bao phim - Cefixime

Thymazole

0
Thymazole - SĐK VN-6527-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thymazole Viên nén - Carbimazole

Duozol Cap

0
Duozol Cap - SĐK VN-7334-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Duozol Cap Viên nang - Danazol