Danh sách

Maxazith 20ml Suspension

0
Maxazith 20ml Suspension - SĐK VN-5208-10 - Khoáng chất và Vitamin. Maxazith 20ml Suspension Bột pha hỗn dịch uống - Azithromycin

Sitagil 100

0
Sitagil 100 - SĐK VN-21232-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sitagil 100 Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 100mg

Rasonix 20

0
Rasonix 20 - SĐK VN-10115-10 - Thuốc khác. Rasonix 20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri

Regurgex

0
Regurgex - SĐK VN-10120-10 - Thuốc khác. Regurgex Viên nén bao phim - Domperidone maleate

Dilefenac

0
Dilefenac - SĐK VN-10119-10 - Thuốc khác. Dilefenac Dung dịch tiêm - Diclofenac natri

Regurgex

0
Regurgex - SĐK VN-21399-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Regurgex Viên nén bao phim - Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10 mg

Pantonix 40 Injection

0
Pantonix 40 Injection - SĐK VN-5209-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantonix 40 Injection Bột đông khô pha tiêm - Pantoprazole Natri

Pantonix 40 Tablet

0
Pantonix 40 Tablet - SĐK VN-19102-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantonix 40 Tablet Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazol (dưới dạng pantoprazoI natri sesquihydrat) 40 mg

Ozogast 40

0
Ozogast 40 - SĐK VN-19447-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Ozogast 40 Bột đông khô pha tiêm - Omeprazole (dưới dạng Omeprazole natri) 40mg

Imipar

0
Imipar - SĐK VN-19877-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Imipar Bột đông khô pha tiêm - Rabeprazole natri 20mg