Danh sách

Viên nén nhai OH NO

0
Viên nén nhai OH NO - SĐK VD-21522-14 - Thuốc khác. Viên nén nhai OH NO Viên nén nhai - Nicotin (dưới dạng Nicotin Polacrilex có 20% Nicotin) 2 mg

Viên nén nhai OH NO

0
Viên nén nhai OH NO - SĐK VD-21523-14 - Thuốc khác. Viên nén nhai OH NO Viên nén nhai - Nicotin (dưới dạng Nicotin Polacrilex có 20% Nicotin) 4 mg

Thuốc rửa phụ khoa Meseptic

0
Thuốc rửa phụ khoa Meseptic - SĐK VD-26541-17 - Thuốc khác. Thuốc rửa phụ khoa Meseptic Dung dịch dùng ngoài - 90ml dung dịch chứa Metronidazol 0,9g

Kem xoa bóp Cây gậy

0
Kem xoa bóp Cây gậy - SĐK VD-33881-19 - Thuốc khác. Kem xoa bóp Cây gậy Thuốc kem bôi da - Mỗi 100g chứa Menthol 10g; Methyl salicylat 15g

Kem bôi da Kélog

0
Kem bôi da Kélog - SĐK VD-30826-18 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Kem bôi da Kélog Thuốc kem - Mỗi tuýp 10g kem chứa Ketoconazol 0,2g

Thuốc gội đầu Kélog

0
Thuốc gội đầu Kélog - SĐK VD-29478-18 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Thuốc gội đầu Kélog Dung dịch thuốc - Ketoconazol 2g/100ml
Thuốc Thuốc bôi da Maica - SĐK VD-30092-18

Thuốc bôi da Maica

0
Thuốc bôi da Maica - SĐK VD-30092-18 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Thuốc bôi da Maica Dung dịch dùng ngoài - Mỗi lọ 8ml chứa Acid boric 800mg, Xanh Methylen 0.1mg;