Danh sách

Viêm xoang đông dược việt

0
Viêm xoang đông dược việt - SĐK VD-30600-18 - Thuốc khác. Viêm xoang đông dược việt Viên nang cứng - Mỗi viên chứa 220 mg Cao đặc viêm xoang tương đương với 2,2 gam dược liệu bao gồm Tân di hoa 220mg; Ké đầu ngựa 320mg; Câu đằng 320mg; Kim ngân hoa 320mg; Cúc hoa vàng 320mg; Phòng phong 200mg; Bạc hà 200mg; Cam thảo 200mg