Danh sách

Thuốc Sedanxio - SĐK VN-17384-13

Sedanxio

0
Sedanxio - SĐK VN-17384-13 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Sedanxio Viên nang cứng - Lạc tiên Cao khô chiết ethanol 60% của cây Lạc tiên (Passiflora incarnata L.) (tỷ lệ 21) 200mg

Clogupon

0
Clogupon - SĐK VN-21401-18 - Thuốc hướng tâm thần. Clogupon Viên nén - Clozapin 100mg