Danh sách

Omezeno

0
Omezeno - SĐK VN-2842-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Omezeno Bột đông khô pha tiêm-40mg Omeprazole - Natri Omeprazole

Lioked

0
Lioked - SĐK VD-32386-19 - Thuốc tim mạch. Lioked Viên nén bao phim - Lercarnidipine HCl 20mg

Bichivi

0
Bichivi - SĐK VD-32385-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bichivi Viên nén bao phim - Linezolid 600mg
Thuốc Lechivi - SĐK QLĐB-700-18

Lechivi

0
Lechivi - SĐK QLĐB-700-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lechivi Viên nén bao phim - Efavirenz 600mg; Lamivudin 300mg; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Levaked

0
Levaked - SĐK VD-31391-18 - Thuốc hướng tâm thần. Levaked Viên nang cứng - Levetiracetam 500mg

Procox

0
Procox - SĐK VD-32387-19 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Procox Viên nén bao phim - Deferiprone 500mg