Danh sách

VNP Spray Baby

0
VNP Spray Baby - SĐK VD-24554-16 - Thuốc khác. VNP Spray Baby Dung dịch khí dung - Natri clorid 0,9%

Golsamin lotion

0
Golsamin lotion - SĐK VD-33882-19 - Thuốc khác. Golsamin lotion Nhũ tương bôi ngoài da - Mỗi 50g chứa Methyl salycilat 15g; Menthol 4g

Q-mumasa baby

0
Q-mumasa baby - SĐK VD-22002-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Q-mumasa baby Dung dịch nhỏ mắt - Natri clorid 0,9%

Moxieye

0
Moxieye - SĐK VD-22001-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Moxieye Dung dịch nhỏ mắt - Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydrochlorid) 5mg/ml

Mucome drop

0
Mucome drop - SĐK VD-24552-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Mucome drop Dung dịch nhỏ mũi - Xylometazolin hydroclorid 0,5mg/ml

Mucome spray

0
Mucome spray - SĐK VD-24553-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Mucome spray Dung dịch khí dung - Xylometazolin hydroclorid 1mg/ml

Dexamoxi

0
Dexamoxi - SĐK VD-26542-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dexamoxi Dung dịch nhỏ mắt - Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydroclorid) 5mg/ml; Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 1mg/ml

Hylaform 0,1%

0
Hylaform 0,1% - SĐK VD-28530-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Hylaform 0,1% dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 1 ml chứa Natri hyaluronat 1 mg

Afenemi

0
Afenemi - SĐK VD-29479-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Afenemi Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 1 ml dung dịch chứa Natri hyaluronat 1,8 mg

Vnp Softy

0
Vnp Softy - SĐK VD-22343-15 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Vnp Softy Kem bôi da - Mỗi 10g kem chứa Dexpanthenol 500mg