Danh sách

Gynophilus

0
Gynophilus - SĐK VN-1713-06 - Thuốc phụ khoa. Gynophilus Viên nang đặt phụ khoa-341mg - Lactobacillus casei variety rhamnosus Dorderleini đông khô

Florgynal

0
Florgynal - SĐK VN-1227-06 - Thuốc phụ khoa. Florgynal Viên nang đặt phụ khoa - Lactobacillus casei variety rhamnosus Doderleini đông khô, Estriol, Progesterone

Bacilor Gélule

0
Bacilor Gélule - SĐK VN-7561-09 - Thuốc khác. Bacilor Gélule Viên nang chứa bột đông khô - Lactobacillus casei thứ Rhamnosus

Bacilor Sachet

0
Bacilor Sachet - SĐK VN-7562-09 - Thuốc khác. Bacilor Sachet Bột đông khô pha uống - Lactobacillus casei thứ Rhamnosus