Danh sách

Thuốc Lobonxol - SĐK VN-16707-13

Lobonxol

0
Lobonxol - SĐK VN-16707-13 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Lobonxol Viên nén - Ambroxol HCl 30mg

Livpatec inj

0
Livpatec inj - SĐK VN-12319-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Livpatec inj Dung dịch tiêm - L-Ornithine -L-aspartate

Espatat inj

0
Espatat inj - SĐK VN-12318-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Espatat inj Dung dịch tiêm - L-Ornithine -L-aspartate

Bosbotin

0
Bosbotin - SĐK VN-15850-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Bosbotin Viên nang cứng - Thymomodulin

Betnapin

0
Betnapin - SĐK VN-15849-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Betnapin Viên nang cứng - Thymomodulin

Eplancef 100mg capsule

0
Eplancef 100mg capsule - SĐK VN-18520-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Eplancef 100mg capsule Viên nang cứng - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg

Ceponew 100mg capsule

0
Ceponew 100mg capsule - SĐK VN-18519-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceponew 100mg capsule Viên nang cứng - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg

Bactirid 100mg/5ml dry suspension

0
Bactirid 100mg/5ml dry suspension - SĐK VN-20148-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bactirid 100mg/5ml dry suspension Bột pha hỗn dịch uống - Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 100mg/5ml

Merulo

0
Merulo - SĐK VN-16708-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Merulo Viên nén - Meloxicam 7,5mg