Danh sách

Glycetose Injection “S.T.”

0
Glycetose Injection "S.T." - SĐK VN-16225-13 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glycetose Injection "S.T." Dung dịch tiêm truyền - Glycerin 100mg/ml; Fructose 50mg/ml; Natri Chloride 9mg/ml
Thuốc NeuroAid - SĐK VN-15367-12

NeuroAid

0
NeuroAid - SĐK VN-15367-12 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. NeuroAid Viên nang cứng - Hoàng kỳ, đan sâm, xích thược, xuyên khung, đương qui, hồng hoa, đào nhân, viễn chí, thạch xương bồ, toàn yết, thủy điệt, thổ miết trùng, ngưu hoàng, linh dương giác

Negatidazol

0
Negatidazol - SĐK VN-13629-11 - Thuốc khác. Negatidazol Dung dịch truyền - Tinidazole

MexopemGP 1g

0
MexopemGP 1g - SĐK VN-10933-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. MexopemGP 1g Bột pha tiêm - Meropenem Trihydrat

MexopemGP 500mg

0
MexopemGP 500mg - SĐK VN-10934-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. MexopemGP 500mg Bột pha tiêm - Meropenem Trihydrat

Unocef Injection 1000mg

0
Unocef Injection 1000mg - SĐK VN-14612-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Unocef Injection 1000mg Bột pha tiêm - Natri ceftriaxone

Pomulin Injection

0
Pomulin Injection - SĐK VN-9907-10 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Pomulin Injection Bột pha tiêm - Glutathione

Pomulin Injection

0
Pomulin Injection - SĐK VN-9908-10 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Pomulin Injection Bột pha tiêm - Glutathione

Reduced Glutathione Injection 300mg

0
Reduced Glutathione Injection 300mg - SĐK VN-14613-12 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Reduced Glutathione Injection 300mg Bột pha tiêm - Glutathione

Reduced Glutathione Injection 600mg

0
Reduced Glutathione Injection 600mg - SĐK VN-14614-12 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Reduced Glutathione Injection 600mg Bột pha tiêm - Glutathione