Danh sách

Flovanis tablets

0
Flovanis tablets - SĐK VN-5222-10 - Khoáng chất và Vitamin. Flovanis tablets Viên nén bao phim - Levofloxacin

Cephran

0
Cephran - SĐK VN-5216-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cephran Bột vô khuẩn pha tiêm - Ceftriaxone

Prednichem 40mg injection

0
Prednichem 40mg injection - SĐK VN-16709-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednichem 40mg injection Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone sodium succinate) 40mg

Methylnol 40mg injection

0
Methylnol 40mg injection - SĐK VN-19891-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylnol 40mg injection Bột đông khô pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone sodium succinate) 40mg

Vasfar Injection

0
Vasfar Injection - SĐK VN-9126-09 - Thuốc khác. Vasfar Injection Bột pha tiêm -

Gynoril

0
Gynoril - SĐK VN-9123-09 - Thuốc khác. Gynoril Viên nén nhai không bao phim -

Flovanis tablets

0
Flovanis tablets - SĐK VN-8574-09 - Thuốc khác. Flovanis tablets Viên nén bao phim -

Cophilex syrup

0
Cophilex syrup - SĐK VN-8572-09 - Thuốc khác. Cophilex syrup Siro -

C-Sid syrup

0
C-Sid syrup - SĐK VN-8573-09 - Thuốc khác. C-Sid syrup sirô -

Athxin 500mg Tablet

0
Athxin 500mg Tablet - SĐK VN-9125-09 - Thuốc khác. Athxin 500mg Tablet Viên nén bao phim -