Danh sách

Prostoma 3

0
Prostoma 3 - SĐK VD-30102-18 - Thuốc khác. Prostoma 3 Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10g chứa Atapulgit hoạt hóa 3000mg

Bát trân

0
Bát trân - SĐK VD-32397-19 - Thuốc khác. Bát trân Cao lỏng - Mỗi ml cao lỏng chứa các dược liệu tương đương với Đương quy 120mg; Xuyên khung 120mg; Thục địa 120mg; Bạch thược 120mg; Đảng sâm 120mg; Bạch linh 120mg; Bạch truật 120mg; cam thảo 60mg

SPM-Sucralfat 2000

0
SPM-Sucralfat 2000 - SĐK VD-30103-18 - Thuốc đường tiêu hóa. SPM-Sucralfat 2000 Hỗn dịch uống - Mỗi gói 15g chứa Sucralfat 2000mg

SPM-Sucralfat 1000

0
SPM-Sucralfat 1000 - SĐK VD-29494-18 - Thuốc đường tiêu hóa. SPM-Sucralfat 1000 Hỗn dịch uống - Mỗi gói 15g chứa Sucralfat 1000mg

Flurbiprofen 100

0
Flurbiprofen 100 - SĐK VD-29495-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Flurbiprofen 100 Viên nén bao phim - Flurbiprofen 100mg