Danh sách

Izio 250

0
Izio 250 - SĐK VN-0248-06 - Khoáng chất và Vitamin. Izio 250 Viên nang-250mg - Azithromycin

Hefex

0
Hefex - SĐK VN-8083-04 - Khoáng chất và Vitamin. Hefex Viên nang - Cefadroxil

Hegatil 200

0
Hegatil 200 - SĐK VN-0246-06 - Khoáng chất và Vitamin. Hegatil 200 Viên nén-200mg - Gatifloxacin

Hegatil 400

0
Hegatil 400 - SĐK VN-10033-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hegatil 400 Viên nén bao phim - Gatifloxacin

Hepime 100

0
Hepime 100 - SĐK VN-8984-04 - Khoáng chất và Vitamin. Hepime 100 Viên nén - Cefixime

Hepime 200

0
Hepime 200 - SĐK VN-9498-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hepime 200 Viên nén - Cefixime

G-Flo-200

0
G-Flo-200 - SĐK VN-5229-10 - Khoáng chất và Vitamin. G-Flo-200 Viên nén bao phim - Ofloxacin

Cevezil suspension

0
Cevezil suspension - SĐK VN-2237-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cevezil suspension Bột pha hỗn dịch uống-100mg - Cefixime

Cevezil 100

0
Cevezil 100 - SĐK VN-8727-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cevezil 100 Viên nén bao phim - Cefixime

Cevezil 200

0
Cevezil 200 - SĐK VN-0837-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cevezil 200 Viên nén bao phim-200mg - Cefixime