Danh sách

Glipiren

0
Glipiren - SĐK VD-20500-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glipiren Viên nén - Glimepirid 2mg

Clovagine

0
Clovagine - SĐK VD-20973-14 - Thuốc phụ khoa. Clovagine Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazol 100 mg

Kupfloxanal

0
Kupfloxanal - SĐK VD-19779-13 - Thuốc khác. Kupfloxanal Viên bao phim - ofloxacin 200 mg

Carvedol 25 mg

0
Carvedol 25 mg - SĐK VD-19777-13 - Thuốc khác. Carvedol 25 mg viên nén - Carvedilol 25 mg

Kupderma

0
Kupderma - SĐK VD-19778-13 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Kupderma Thuốc kem bôi da - Betamethason valerat 0,61 mg; Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 1 mg

Lamozit

0
Lamozit - SĐK VD-20974-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lamozit Viên nén bao phim - Zidovudin 300 mg; Lamivudin 150 mg

Unaben

0
Unaben - SĐK VD-23195-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Unaben Viên nén bao phim - Albendazol 400 mg