Danh sách

Tobradico

0
Tobradico - SĐK VD-19202-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobradico Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15mg/5ml

Eskar

0
Eskar - SĐK VD-19198-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eskar Dung dịch nhỏ mắt - Natri clorid 42mg/15ml

Eskar

0
Eskar - SĐK VD-19198-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eskar Dung dịch nhỏ mắt - Natri clorid 42mg/15ml

Xylogen

0
Xylogen - SĐK VD-21771-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xylogen Dung dịch xịt mũi - Mỗi 15 ml chứa Xylometazolin hydroclorid 15mg

Natri Clorid 0,9%

0
Natri Clorid 0,9% - SĐK VD-23372-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Natri Clorid 0,9% Dung dịch nhỏ mắt, mũi - Mỗi 10 ml chứa Natri clorid 90mg

Thekati

0
Thekati - SĐK VD-24578-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Thekati Dung dịch nhỏ mũi - Mỗi 10 ml chứa Xylometazolin hydroclorid 5mg
Thuốc Estobra - SĐK VD-25994-16

Estobra

0
Estobra - SĐK VD-25994-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Estobra Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 5 ml chứa Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15mg
Thuốc Tobeta - SĐK VD-25996-16

Tobeta

0
Tobeta - SĐK VD-25996-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobeta Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 5 ml chứa Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15mg; Betamethason natri phosphat 5mg
Thuốc Elossy - SĐK VD-21121-14

Elossy

0
Elossy - SĐK VD-21121-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Elossy Dung dịch nhỏ mũi - Xylometazolin hydroclorid 2,5mg/5ml
Thuốc Elossy+ - SĐK VD-24577-16

Elossy+

0
Elossy+ - SĐK VD-24577-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Elossy+ Dung dịch nhỏ mũi - Mỗi 10 ml chứa Xylometazolin hydroclorid 10mg