Danh sách

Mannew

0
Mannew - SĐK VD-28726-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mannew Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50 mg

Aphagystin

0
Aphagystin - SĐK VD-33223-19 - Thuốc phụ khoa. Aphagystin Viên nén đặt phụ khoa - Nystatin 100 000IU; Metronidazol500 mg

Myogynan SH

0
Myogynan SH - SĐK VD-33224-19 - Thuốc phụ khoa. Myogynan SH Viên nén đặt âm đạo - Metronidazol 500 mg; Nystatin (tương ứng 20 mg) 100.000 UI; Neomycin sulfat (tương ứng 100 mg) 65.000 UI

Vitamin B2-VT

0
Vitamin B2-VT - SĐK VD-24587-16 - Thuốc khác. Vitamin B2-VT Viên nén - Riboflavin 10mg

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VD-26591-17 - Thuốc khác. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazol 250 mg

Viga

0
Viga - SĐK VD-33927-19 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Viga Viên nén bao phim - Tadalafil 20mg

Berberin

0
Berberin - SĐK VD-30853-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Berberin Viên nang cứng - Berberin clorid 100 mg

Loperamid hydroclorid 2mg

0
Loperamid hydroclorid 2mg - SĐK VD-24586-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Loperamid hydroclorid 2mg Viên nang cứng - Loperamid HCl 2mg

Atormax

0
Atormax - SĐK VD-25999-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Atormax Viên nang cứng - L-Ornithin L-Aspartat 150 mg

Aphacolin

0
Aphacolin - SĐK VD-25494-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Aphacolin Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat pellet 8,5%kl/kl) 40 mg